Els projectes de Mans a les Mans ajuden a infants i joves, posant especial atenció en aquells i aquelles que es troben en risc d’exclusió social. Se segueixen tres línies d’actuació que busquen l’educación, formación e integración social per aquells i aquelles qui més ho necessiten.

submari

EL SUBMARÍ

vols-un-cop-de-ma

BON PORT

mans-a-les-mans-448

MAR OBERT