CaixaProinfància, de l’Obra Social “la Caixa”, va néixer l’any 2007 per millorar les oportunitats i la inclusió socials d’infants i adolescents afectats per la pobresa. Té l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de pobresa de generació en generació, garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

Què fa CaixaProinfància per a Mans a les mans?

Els projectes de Reforç Escolar i Centre Obert que duu a terme la Fundació es desenvolupen amb el suport del programa CaixaProinfància. Aquest ens permet realitzar una intervenció integral, proporcionant als infants i a les seves famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en Centres Oberts, casals, colònies-, i, a més a més, ajudes per equipament escolar.

Durant el curs passat es van beneficiar del programa:

  • Centre Obert: 51 infants
  • Estudi assistit: 49 infants
  • Atenció psico-terapèutica: 30 infants
  • Colònies urbanes: 32 infants
  • Campaments: 8 infants
  • Es van demanar 82 vegades béns per a equipament escolar i va revertir en 45 infants diferents