De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ MANS A LES MANS amb CIF G-63509616 i domicili social situat a FOC, 100 08038, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIÓ MANS A LES MANS informa que les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment atorgat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic fundacio@mansalesmans.org

Al mateix temps, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@controversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS.